Zelów      English version      deutsch   česky

Jedno z ostatnich miejsc założonych przez czeskich wygnańców, gdzie jeszcze teraz można usłyszeć język czeski oraz gdzie do dnia dzisiejszego jest utrzymywana emigrancka tradycja.

 

Zelów został założony w 1803 roku. Jego założycielami w większości byli Czesi, którzy za swoją wiarę opuścili Czechosłowację (głównie wschodnią) w latach czterdziestych 18 wieku w czasach gwałtownej re-katolicyzacji. Szczegółowo historia Zelowa od jego założenia aż do połowy XX wieku jest opisana w książce  Zelów napisanej przez Editę Štěříkovą  (wydawnictwo Kalich, Praha, 2002). Z biegiem czasu kiedy liczba mieszkańców Zelowa szybko rosła, mieszkańcy rozproszyli się nie tylko po okolicy Zelowa (Faustynów, Kuczów, Łódź) ale również około XIX wieku wiele rodzin wyjechało dalej na wschód (Żyrardów, Wołyń, Ukraina). Po zakończeniu I wojny światowej, ale przede wszystkim II wojny światowej  większość Czechów wrócił do "ziemi ojców" - Czechosłowacji.

 

Na tych stronach pragnę przedstawić rody zelowskie. Okres od roku 1803 do roku 1947 jest praktycznie kompletny (dane pochodzą z metryk parafii ewangelickiej, które się wszystkie zachowały, jednak pierwsze 20 lat  jest bardzo ogólnikowo opisane). Inne dane są przetwarzane w odniesieniu do zachowanych źródeł z których korzystałem (książki Edity Štěříkovej Wezwani do Śląska i Zelowa, protestanckie metryki Zelowa, metryki wsi Meziříčí, Přepychy, Černilov,  Husinec, Buczek, Kuczów, Lódź, Žyrardów i  Michalovka, książka kościoła ewangelickiego w Bohemce, internet, żyjący potomkowie emigrantów...).

 

Z genealogicznego punktu widzenia strona jest jeszcze bardzo niedoskonała - nie są w niej dokładnie podane źródła z których korzystałem. U większości wydarzeń (narodziny, konfirmacje, zapowiedzi, śluby, śmierć) nie jest określony numer, który wskazuje kserokopię właściwej strony metryki.

Jeśli masz świadomość, że jesteś potomkiem zesłańców i nie znajdziesz siebie na stronie odpowiedniego rodu, to proszę o kontakt. 

 

Jako pierwsze przygotowałem drzewo genealogiczne rodu Andersz – litera A jest pierwsza w alfabecie, ale głównie dlatego, że moja mama jest z rodziny Andersz.

 

 

wstecz