Zelov      English version      deutsch    polsky

Jednou z posledních obcí, založených českými pobělohorskými exulanty, kde je dosud slyšet čeština  a kde se dodnes udržela exulantská tradice v paměti obyvatel, je Zelov.

Zelov (polsky Zelów) byl založen roku 1803. Jeho zakladateli byli většinou potomci Čechů, kteří pro svou víru odešli z Čech (převážně východních) ve čtyřicátých letech 18.století, v době násilné rekatolizace. Podrobně je historie Zelova od jeho založení až do poloviny 20.století popsaná v knize Zelów od Edity Štěříkové (nakladatelství Kalich, Praha, 2002).

Protože časem počet obyvatel v Zelově rychle stoupal a půda už nemohla všechny uživit,  rozptylovali se obyvatelé Zelova nejen do blízkého okolí (Faustynow, Kuczów, Lodž) ale v průběhu 19.století odcházely mnohé rodiny dále na východ (Žyrardow, Volyň a Ukrajina). Po skončení první, hlavně však druhé světové války, se většina Čechů vrátila zpět do "země otců" – Československa.

Na těchto stránkách bych chtěl postupně uvádět jednotlivé zelovské rody. Období Zelova (od r.1803 do r.1947) je prakticky kompletní (údaje jsou čerpány z evangelických matrik, které se téměř všechny zachovaly, bohužel zápisy z prvních cca 20 let jsou velmi strohé) , ostatní úseky jsou zpracovány s ohledem na množství zachovaných pramenů, ze kterých je možno čerpat (knihy Edity Štěříkové Pozváni do Slezska a Zelów, baptistické matriky Zelova, matriky Meziříčí, Přepych, Černilova,  Husince, Buczku, Kuczówa, Lodže, Žyrardowa a Michalovky, kniha Evangelického sboru v Bohemce, internet, žijící potomci exulantů...).

Z genealogického hlediska jsou zatím stránky značně nedokonalé – nejsou v nich totiž přesně citovány prameny, odkud jsem čerpal. U většiny událostí (narození, konfirmace, ohlášky, svatba, úmrtí) je však uvedeno číslo, které označuje ofocenou stranu z příslušné matriky.

Pokud máte nějaké povědomí o tom, že jste potomkem exulantů a nenajdete se na stránkách příslušného rodu, pak mě prosím kontaktujte.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi tak obětavě pomáhají s postupným odhalováním exulantské historie, zvláště pak Editě Štěříkové, Jiřímu Jersákovi a Miroslawu Jelínkovi.

 

Jako první jsem sestavil rodokmen Andršů – jednak je první v abecedě, ale hlavně je to proto, že moje maminka je rozená Andršová.

 

 

zpět