Latislav (Ladislav, Vladislav)  deutsch

Odkud pochází exulantský rod Latislavů nevíme. Jisté je to, že 2.1.1746 podepsal Martin Latislav (1723-1794) v Münsterbergu žádost o potvrzení kazatele Blanického. Jeho manželkou byla Rozina Strnadová. Nejpozději r. 1759 již rodina bydlela v Malém Friedrichově Táboře, kde byl Martin hospodářem. Měl nejméně 8 dětí. Čtyři zemřely v dětském věku, dcera Anna (*1775) se vdala za Johanna Schultze.

Nejstarší syn Jan Latislav (*1761) zůstal v Táboře, kde zemřel před rokem 1817. Byl dvakrát ženatý, ale jeho první syn Matěj (1792-1796) zemřel již ve třech letech a o dalších potomcích nevíme.

Druhý Jakub Latislav (*1762) se usadil ve Velkém Friedrichově Táboře. Měl pět dětí, přičemž jeho syn Pavel (1791-1871) jich měl deset. Jejich potomci se na Táborsku ještě hojně vyskytovali ve druhé polovině 19. století. Kupodivu ke konci druhé světové války příjmení Latislav na Táborsku nenacházíme.

Třetí Martin Latislav (1762-1841) se s manželkou Marií Smolinskou (1770-1838) odstěhoval do Zelova, kde se stal Martin hospodářem. Díky jeho jedenácti dětem se rod Latislav v Zelově a okolí velmi rozrostl. Jeho vnuk Pavel se již před rokem 1860 odstěhoval do Zyrardowa, kam se později odstěhoval i další z jeho vnuků Josef (1836-1893). Pravnuk Wilhelm Latislav (1877-1958) odešel okolo roku 1902 do Michalovky, odkud se většina rodiny vrátila po roce 1923 zpět do „země předků“ - do Československa. Kam se ostatně přestěhovala většina Latislavových ze Zelova a okolí – někteří po roce 1923, zbytek pak po druhé světové válce.

            Dnes žijí Latislavovi převážně v České republice a několik v Německu. V Polsku se již toto příjmení nevyskytuje.

ZPĚT

mapa putování rodu Latislav (klikni na mapu)

Navigační menu

 Navigacní jmenný seznam

Žirovnická
Andrš
Andršová
Applová
Balousek
Balousková
Banenqart
Bayer
Bayerová
Brunner
Brunnerová
Bureš
Burešová
Cerbian
Chachulová
Dedecius
Dedeciusová
Dembna
Drilich
Drilichová
Drilling
Drillingová
Dudek
Durajová
Čáp
Čápová
Felcmanová
Fišerová
Francová
Frezevit
Hanáková
Hejduk
Hejduková
Hejská
Hejtmánek
Hejzlarová
Hoffman
Hoffmanová
Houžvičková
Hůlka
Hůlková
Isop
Isopová
Janderová
Janková
Janků
Jelínek
Jelínková
Ježková
Jersáková
Jirsáková
Kedaj
Kedajová
Kernová
Kořínková
Kožená
Kožený
Kotschankowski
Koutecká
Koutecký
Kovalská
Kovalský
Krejčí
Kubíková
Kulhavá
Kulhavý
Kumpoldová
Kupcová
Kupec
Landvoigt
Latislav
Latislavová
Líbal
Líbalová
Ligiert
Lode
Macek
Macková
Marková
Marousková
Martincová
Martinec
Matějka
Matějková
Matoulková
Matoušek
Matoušková
Millerová
Mundilová
Neumannová
Nevečeřal
Nevečeřalová
Němcová
Němečková
Novák
Nováková
Novotný
Petrák
Petráková
Pišvejcová
Podolský
Poláček
Poláčková
Pospíšil
Pospíšilová
Provazník
Provazníková
Rajf
Rajfová
Rajn
Rajnová
Rehmová
Rejchrt
Rejchrtová
Saidlová
Šára
Šárová
Schubert
Schultz
Siebenstichová
Šimanská
Šimanský
Sláma
Smetana
Smetanová
Smolinská
Smolinský
Smolka
Špringl
Špringlová
Šrajber
Šrajberová
Staňková
Stárová
Stehlík
Stehlíková
Stejskalová
Štosková
Strnadel
Strnadelová
Strnadová
Suková
Svatoš
Svatošová
Svoboda
Svobodová
Švorcová
Taraba
Tarabová
Tesař
Tiem
Tomeš
Tomešová
Tregnerová
Tvrdá
Tvrdý
Vacek
Vacková
Valta
Valtová
Veselovská
Veselovský
Vondráček
Vondráčková
Walter
Walterová
Zajíc
Zalabák
Zápřalská
Zounar
Zounarová
Ostatní
 Copyright © 1998-2002 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena. GenoPro a logo GenoPro jsou ochranné známky GenoPro Inc.