Hůlka (Hůlek)    deutsch

Nejstarší zápis týkající se exulantského rodu Hůlků pochází z r.1645, kdy je v nejstarší matrice Nového Města nad Metují uveden křest dcery Václava Hůlky *cca1635 (rok narození je nepřesný vycházející z věku uvedeného v matrice úmrtí; vzhledem k narození dcery Doroty se musel narodit minimálně o 8 let dříve) z vesnice Spy – Doroty. Předky Václava Hůlky neznáme, jeho matkou byla zřejmě „stará Hůlková“ 1603-1683, dědem pak Jan Hůlka 1564-1654.

Za zakladatele rodu Hůlků můžeme považovat Václavova syna Tobiáše Hůlku (1656-1719), který měl se třemi manželkami 18 dětí, z nichž se minimálně 9 synů se oženilo. Dva  synové Tobiáše – Matěj a Mikuláš byli velmi horlivými evangelíky o čemž svědčí nejenom to, že i se svými rodinami odešli do pruského Slezska, ale také protokoly o jejich výsleších Biskupskou konzistoří, uložených v SOA Zámrsk.

Matěj Hůlka (1695-1743) ušel roku 1743 z Bohuslavic nad Metují do Münsterbergu spolu se svou druhou manželkou Mariannou rozenou Chroptavou  (1693-1743), jejíž bratr Jiřík Chroptavý (1696-1758), sběhnul také. Následkem těžkých životních podmínek Matěj i Marianna v přelidněném Münsterbergu ještě téhož roku umírají. Tři synové Matěje - Jiřík (1722-1802), Jakub (1724-1772) a Mikuláš (1731-1805) se později usadili v Husinci. Roku 1756 pak Jiřík odešel i s rodinou do Rixdorfu u Berlína, kde také zemřel. Nemáme žádné informace o tom, že by někteří ze synů Matěje Hůlky měli také syny.

Mikuláš Hůlka (1697-1744) přežil svého bratra o pouhý rok – i on zemřel ještě v Münsterbergu a o děti se musela postarat jeho druhá manželka Anna rozená Šimůnková (1691-1758), jejíž jméno můžeme najít na různých listinách té doby, ať už šlo o žádost potvrzení kazatele Blanického z 2.1.1746 nebo o seznam zakladatelů Husince. Mikulášův syn Václav Hůlka (1729-1771) se usadil v Husinci, kde se stal starším místního sboru. Žádný z jeho tří synů se však nedožil dospělosti. Také další Mikulášův syn –

Matěj Hůlka (1739-1782) se usadil v Husinci, kde se roku 1765 oženil s Dorotou Staňkovou (1737-1807) a kde také zemřel. Pokračovatelem rodu byl jeho nejstarší syn

Matěj Hůlka (*1768), který spolu s ostatními exulanty zakládá roku 1802 Zelov, kde se stává hospodářem. Dalším v rodokmenu je jeho syn

Bohumil Hůlka (1795-1850), podruh a později hospodář v Zelově. I když měl jen jedinou manželku – Alžbětu rozenou Matoulkovou (1797-1841), měl 14 dětí. Nepřímá linie Hůlků pokračuje dále přes Bohumilovu dceru Alžbětu Hůlkovou (*1824), jejíž nemanželský syn Pavel Hůlka (1849-1912), tkadlec a později mistr tkalcovský v Zyrardowe, měl 13 dětí, z toho 5 synů se dožilo dospělosti. Pokračovatelem přímé linie je však syn Bohumila - 

Jan Hůlka (1819-1893), který se s manželkou i dětmi odstěhoval do Zyrardowa. Jeho nejstarší syn

Jan Hůlka (1846-1921) se odstěhoval na Volyň do Michalovky. Když zde umřel, zanechal 4 syny a 4 dcery. Jeho potomkové byli členové místního baptistického sboru. Po druhé světové válce se Karel Hůlka odstěhoval z Volyně do Liberce a jeho bratr Ferdinand Hůlka se synem Karlem do Vrskmaně. Mladší bratr Jana

Josef Hůlka (1856-1921), tkadlec v Zyrardowe, je otcem nejznámějšího člena exulantského rodu Hůlků –

Pavla Hůlky (1881-1946). Paweł Hulka-Laskowski se stal mezinárodně uznávaným literátem. Napsal a přeložil řadu knih, z nichž nejznámějším se stal překlad knihy Dobrý voják Švejk od Jaroslava Haška. Rok 2001 byl v Polsku vyhlášen rokem Pawła Hulki-Laskowskiego. Pavel Hůlka měl pouze dceru Alžbětu. Zda měli syny jeho dva bratři Artur *1896 a Hugo (1893-1958) se mi nepodařilo zjistit. Více o Pavlu Hůlkovi zde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Hulka-Laskowski

http://zyrardow.pttk.pl/szwejk/hulka.html

http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/przewodnik/hulka.htm

http://www.spoleczna.edu.lap.pl/patron.htm

 

            Zda někde žijí Hůlkovi z tohoto exulantského rodu není jisté. Ze Zyrardowa odešli tři  synové Pavla Hůlky (1849-1912) ještě před první světovou válkou do Ameriky. Potomky Hůlků, kteří se vrátili po druhé světové válce z Volyně do Československa, se mi nepodařilo najít.

ZPĚT

mapka putování rodu Hůlků

Navigační menu

  GenoPro - Picture Your Family Tree!
Copyright © 1998-2002 GenoPro Inc. Vąechna práva vyhrazena. GenoPro a logo GenoPro jsou ochranné známky GenoPro Inc.