Rody emigrantów      deutsch česky

Tutaj będę stopniowo dodawać rody emigrantów.

 

Zaczynam tymi, które sa zwi±zane z Zelowem.

 

Andrą, lub Andersz, Andersch, Andersh, Andrsch, Andrs (dodano 2.2.2007)

Hůlka, lub Hůlek (dodano 1.11.2007)

Latislav, lub Ladislav, Vladislav (dodano 13.8.2011)

Pojman, lub Pujman, Pujmon (dodano 11.2.2008)

Smetana, lub Smietana, Schmettana (dodano 15.8.2007)

 

Jako przykład dodaje gotowe drzewo genealogiczne:

Jirsák, lub Jersák, Jersak, Girsak (dodano 20.2.2007)

Pech (w budowie)

Veselovský, lub Weselowski (w budowie) 

wstecz do strony głównej