Pojman (Pujman, Pujmon, Puymon, Puymann, Poimann)

deutsch

        Exulantský rod Pojmanů pochází zřejmě z Krucemburku (dříve Český Klusbork nebo také Křížová), kde se narodily sestry Dorota (manžel Michal Karlíček), Anna (manžel Jan Vondráček) a Kateřina Pojmanovy (manžel Jana Ohybský) – všechny žily ve Friedrichově Hradci . Kdy odešli Pojmanovi do Slezska nevíme, ale na přelomu osmnáctého a devatenáctého století žily ve Friedrichově Hradci minimálně čtyři rodiny Pojmanů: France, Jana seniora *cca 1740, Jana juniora *cca1773 a Matěje *cca 1751. Co se stalo s rodinami prvních tří není známo - žádnou zmínku ve Friedrichově Hradci ani v nedalekých Petrovicích jsme o nich již nenašli.   

        Matěj Pojman (1751-1813) hospodařil do roku 1805 se svou manželkou Zuzanou (* 1771) ve Friedrichově Hradci č.68. Po smrti Zuzany  22.12.1806 se Matěj 15.9.1811 oženil s Kateřinou, vdovou po V. Kvíčalovi *cca 1750. Nedlouho po tom, však Matěj ve věku 65 umírá. Pět let na to 6.10.1818 umírá i Kateřina. Matějův syn

        Matěj Pojman (*1789) se roku 1813 přiženil do Zelova. Za manželku si vzal Marii Krajíčkovou (1792-1824), dceru Josefa Krajíčka, chalupníka v Zelově. Měli spolu osm dětí. Nejstarší syn Josef (*1823) se po vyučení tkalcem oženil s Marií Krajíčkovou (*1823). Roku 1856 se stává hospodářem ve Faustynově. Po úspěšně složené zkoušce je 26.10.1862 potvrzen konzistoří kantorem ve Faustynově. Tuto službu zastával do r.1870. Měl 10 dětí, ale žádný z jeho čtyř synů  se nedožil více než 2 let a tak tato větev Pojmanů dále nepokračuje. Nejmladší syn Matěje

        Matěj Pojman (*1835) se stal hospodářem ve Faustynově, kde se také 12.2.1854 oženil s Karolinou Jelínkovou (*1836). První tři děti se jim narodily ve Faustynově, ale okolo roku 1864 se rodina spolu s dalšími rodinami z Faustynova a Zelova vystěhovala na Volyň. Matěj měl zřejmě dcery Karolinu a Bohumilu a nejméně sedm synů (dva zemřeli v kojeneckém věku), z nichž pět se usadilo na Ukrajině:

        1. Josef Pojman (*1859) v Choruši a následně Marienbergu, Mirotíně a Alexandrovce. Měl 11 dětí: Fridrich (1882-1966; odstěhoval se z Volyně do Kanady, kde žije spousta jeho potomků), Karel (1885-1950; odstěhoval se do Československa), Wilhelm (*1891; zůstal v Alexandrovce na Ukrajině), Josef (1893-1971; odstěhoval se do Československa), Marie (1894-1991; odstěhovala se do Československa), Ludvík (1895-1974; zůstal v Bohemce na Ukrajině), Karolina (1897-1965; odstěhovala se do Kanady), Luisa (zůstala na Ukrajině), Anna (zůstala na Ukrajině), Teofil (1911-1973; byl v transportu dětí přivezených r.1923 do Československa) a Žofie (odstěhovala se do Československa).

        2. Matěj Pojman (+1920), jenž měl 7 dětí, se usadil ve Veselinovce na Ukrajině, kde žijí jeho potomci dodnes. Jeho pravnučka Marie Václavovna vdaná Provazníková je v současnosti (2008) evangelickou kazatelkou ve Veselinovce

        3. Fridrich Pojman (+1917), který zahynul v 1.světové válce, bydlel v Bohemce a Veselinovce. Měl 5 dětí. Jeho potomci i dnes žijí v Bohemce a Veselinovce na Ukrajině.

        4. Václav Pojman (1878-1952) žil v Bohemce, kde po mnoho let působil jako evangelický kazatel. Měl dvě dcery a jednoho syna – Ludvíka (1910-1933), který zemřel hlady ve vězení.

        5. Pavel Pojman (1880-1933), jenž měl 5 dětí a stejně jako jeho starší bratr zemřel ve vězení. Jeho syn Ludvík zemřel také roku 1933 během hladomoru u pomníku V.I. Lenina v okresním městečku Vradijivka, kam odešel se slovy: "Půjdu k Leninovi, ať mě nakrmí."

             Dnes žijí Pojmanovi v České republice, na Ukrajině a v Kanadě.

ZPĚT

mapka putování rodu Pojmanů

Navigační menu

  GenoPro - Picture Your Family Tree!
Copyright © 1998-2002 GenoPro Inc. Vąechna práva vyhrazena. GenoPro a logo GenoPro jsou ochranné známky GenoPro Inc.